Ubytek wody może być szczególnie duży u zwierząt stałocieplnych, gdyż zużywają one znaczne jej ilości do chłodzenia ciała w procesach związanych z termoregulacją. Gdyby nie istniały mechanizmy homeostatyczne przeciwstawiające się procesowi utraty wody, to jej zmniejszająca się zawartość w środowisku wewnętrznym, a w dalszej kolejności w komórkach, prowadziłaby do zaburzenia ich czynności. Tymczasem dzięki tym mechanizmom woda w organizmie zostaje zatrzymywana, a ponadto organizm zaczyna pobierać ją intensywniej. Zatrzymywanie wody w organizmie możliwe jest dzięki zwiększeniu jej resorpcji w kanalikach nerkowych, resorpcja zaś spowodowana jest zwiększonym wydzielaniem odpowiednich hormonów, tj. wazopresyny i aldosteronu. Sygnałem zaś do wydzielania tych hormonów są zmiany (wzrost/ ciśnienia osmotycznego w komorwisku wewnętrznym zwierzęcia. Przekazywanie inforkach oraz w płynie omywajacym ośrodkowy układ informacji od ośrodkowego układu nerwowego do układu nerwowy wywołane utrata wody przez zwierzę. Te hormonalnego możliwe jest dzięki więzi anatomicznej i same sygnały powodują pobudzenie podwzgórzo-funkcjonalnej (głównie za pośrednictwem neurosekrewych ośrodków pragnienia, co sprawia, iż zachowanie podwzgórzowej) obu tych układów. Włączenie tych się zwierząt zostaje "nastawione" na poszukiwanie i układów informacyjno-integracyjnych, w odpowiedzi picie wody. Dla zwierząt zagrożonych odwodnieniem na właściwe odczytanie informacji zawartych w bodźcu głównym źródłem energii staje się spalanie tłuszczów środowiskowych, pozwala utrzymać zmiany (niekiedy specjalnie w tym celu uprzednio zgromadzonych w środowiskach wewnętrznego w granicach zapewniających ruch, na przykład w garbie wielbłąda). Spalanie takie sprawne funkcjonowanie całego organizmu. dostarcza dużych ilości wody metabolicznej, będącej znaczącym składnikiem ogólnego bilansu wody w organizmie. W konsekwencji, mimo utraty wody, zostaje utrzymana względnie stała jej zawartość i stężenie soli mineralnych w środowisku wewnętrznym. Uzyskany stan równowagi może trwać tylko przez pewien czas, a sprawność funkcjonowania mechanizmów homeostatycznych utrzymujących go jest wyrazem adaptacji gatunku do danego typu zmian środowiskowych. Do środowiska wewnętrznego materia dociera dzięki procesom wchłaniania zachodzącym w układzie pokarmowym. Specjalizacja zdobywania materii (pokarmu/ u zwierząt wielokomórkowych spowodowała, że dzięki maksymalnie sprawnemu przyswajaniu jego składników mogą one pobierać pokarm okresowo. Jest to jeden z warunków pewnego uniezależnienia się zwierząt wyższych od środowiska zewnętrznego, w porównaniu na przykład z pierwotniakami czy osiadłymi bezkręgowcami, które odżywiają się tylko wtedy i tylko tym, co w danym momencie dostarczy im środowisko wodne, w którym żyją. Materia pobrana ze środowiska zewnętrznego może stać się budulcem potrzebnym do stałej odnowy struktur ciała zwierzęcia lub źródłem energii niezbędnej w procesach przemiany materii. Zużyty budulec, jak również wykorzystane źródła energii dostarczają produktów odpadowych, tzw. końcowych (często zbędnych/ produktów metabolizmu, których zwierzę musi się pozbyć. W obiegu materii i energii w organizmie istotną rolę odgrywają zatem także układ oddechowy (wymiana gazowa), krwionośny (przenoszenie substratów i produktów metabolizmu/, wydalniczy (gospodarka wodno-elektrolitowa i usuwanie zbędnych substancji).O tym zaś, ile materii /substancji odżywczych) w danym momencie należy przeznaczyć na budulec lub źródło energii, innymi słowy: jakie będzie tempo metabolizmu poszczególnych komórek, narządów lub całego organizmu, decydują informacje dostarczane komórkom dwiema drogami nerwową i hormonalną. Inaczej bowiem gospodarują swoją materią wytrenowany sportowiec i urzędnik prowadzący siedzący tryb życia; ptaki przygotowujące się do sezonowych migracji i te same ptaki w okresie godowym; zwierzęta żyjące na pustyni i te, które dysponują wodą w nieograniczonych ilościach. Można by mnożyć tego typu przykłady; wszystkie będą jednak wskazywać na to, że prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest ściśle związane z informacjami o stanie środowiska wewnętrznego, jak i o zmianach zachodzących w środowisku zewnętrznym. Układ nerwowy, wyspecjalizowany w odbiorze i integracji informacji, przekazuje je szybko i precyzyjnie do ściśle określonych efektorów (mięśni i gruczołów), czego skutkiem są zmiany w ich funkcji, a w konsekwencji pewne zmiany w środowiska.

Wieńcówka

Jest to choroba, która bardzo często występuje w naszym kraju, nieleczona doprowadza do śmierci. Polega ona najprościej mówiąc na niedostatecznym ukrwieniu serca.

Więcej…

Walka z żylakami

Gdy zauważysz żylaki u siebie to udaj się do lekarza by przeprowadził on dokładne badania. Kolejnym badaniem jest badanie o nazwie duplex-doppler, . Jest to nowoczesne, bardzo precyzyjne badanie USG.

Więcej…

Płuca palacza

Płuca palaczy są w tragicznym stanie, nie docierają do nich zwykle żadne argumenty na temat rzucenia palenia, bronię się tym jak to ktoś palił i żył 100 lat. Wytwarza się wtedy też nadmiar śluzu i zwężenie oskrzeli, sytuacja ta prowadzi do niewydolności oddechowej, . .

Więcej…

Nieszczelny pęcherz

Może on szczególnie dotknąć psychiki chorej kobiety, pogarszając, jakość życia. Lekarze wyróżnili kilka typów nie trzymania moczu, z czego najczęściej mamy do czynienia z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Więcej…

Nie daj się grypie

Jeśli już dopadnie cię ta choroba to musisz postarać się by nie doszło do groźnych powikłań.

Więcej…