(Thoracic compression outlet syndrome, Syndroma aperturae thoracis superioris) Terminem zespołu górnego otworu klatki piersiowej (zgokp) określa się zaburzenia nerwowo-naczyniowe, występujące w obrębie kończyn górnych, wywołane zewnętrznym uciskiem na splot ramienny, tętnicę podobojczykową lub pachową oraz żyłę podobojczykową. Izolowany ucisk pojedynczej struktury pęczka naczyniowo-nerwowego należy do rzadkości, z reguły jest wywierany w różnym stopniu na wszystkie struktury. Najczęściej obserwuje się w obrazie klinicznym objawy neurologiczne, w dalszej kolejności - niedokrwienne, wynikające z ucisku tętnicy, rzadko występują objawy kompresji żylnej. Pęczek naczyniowo-nerwowy biegnąc od górnego otworu klatki piersiowej do dołu pachowego napotyka na trzy anatomiczne zwężenia, będące miejscem potencjalnego ucisku (ryc. 8): Szczelina tylna m. pochyłych

Przestrzeń żebrowo-obojczykowa

Przestrzeń kruczo-piersiowa

1. Tylna szczelina mięśni pochyłych.

2. Przestrzeń żebrowo-obojczykowa.

3. Kąt utworzony przez wyrostek kruczy i ścięgno mięśnia piersiowego mniejszego. Powstanie zgokp mogą powodować trzy przyczyny:

l. Patologiczne twory anatomiczne wrodzone lub nabyte.

a) stxuktury kostne - np. żebro szyjne z różnymi wariantami jego przyczepu do pierwszego żebra (zdj. l, 2), długie wyrostki poprzeczne C7, zniekształcenia wrodzone lub pourazowe pierwszego żebra czy obojczyka; b) anomalie włóknisto-mięśniowe - pasma włókniste lub włóknisto-mięśniowe, nieprawidłowości przyczepu lub przerost mięśni pochyłych przedniego i środkowego, obecność dodatkowego mięśnia pochyłego najmniejszego, przerost mięśnia piersiowego mniejszego: 2. Uraz barków lub szyjnej części kręgosłupa, zwłaszcza typu odgięciowego. Przyjmuje się, że zapoczątkowuje on organizację nieprawidłowych struktur włóknistych lub przerost mięśnia pochyłego przedniego. 3. Wady postawy.

W zależności od lokalizacji i patomechanizmu ucisku wyróżnia się następujące rodzaje zgokp: zespół żebra szyjnego, mięśnia pochyłego przedniego, żebrowo-obojczykowy lub kruczo-piersiowy. Najczęściej objawy choroby ujawniają się w trzeciej lub czwartej dekadzie życia, co jest uwarunkowane fzjologicznym obniżeniem obręczy barkowej w tym okresie życia i związanym z tym zaciśnieniem przestrzeni żebrowo-obojczykowej. Częściej chorują kobiety, zwłaszcza reprezentujące leptosomicżny typ budowy ciała. Także atletyczny typ budowy ciała poprzez przerost mięśni sprzyja rozwojowi tegoż zespołu. W przypadkach pourazówgo zgokp, w jego patogenezie nie odgrywają roli wymienione czynniki: wiek, płeć czy typ budowy ciała. Symptomatologia

W obrazie klinicznym zgokp charakterystyczną cechą jest zależność występowania objawów podmiotowych i przedmiotowych od pozycji kończyn górnych. Dolegliwości występują lub nasilają się w czasie uniesienia czy też odwiedzenia ramion, uniemożliwiając przeprowadzanie różnych prac lub zwykłych codziennych czynności, wymagających przyjęcia takiej pozycji kończyn, np. malowania ścian, mycia okien, układania włosów itp. l. Objawy neurologiczne

Bóle barku zlokalizowane głęboko w stawie, ciągłe lub przerywane, lub bóle o charakterze segmentalnym, promieniujące wzdłuż wewnętrznej powierzchni ramienia i łokciowej strony przedramienia do palców IV i V. Czasami bóle mogą być zlokalizowane w klatce piersiowej imitując dławicę piersiową. Również bóle głowy nie należą do rzadkich u pacjentów z tym zespołem. Zaburzenia czucia o charakterze hypoestezji lub parestezji, występują najczęściej w obszarze zaopatrzenia przez nerw łokciowy. Osłabienie siły mięśniowej, upośledzenie precyzyjnych ruchów ręki, a w zaawansowanych przypadkach - zaniki drobnych mięśni dłoni, kłębu, kłębiku i międzykostnych. Uszkodzenie włókien współczulnych może powodować nadmierną potliwość dłoni, zaburzenia naczynioruchowe, zespół Hornera.

Wieńcówka

Jest to choroba, która bardzo często występuje w naszym kraju, nieleczona doprowadza do śmierci. Polega ona najprościej mówiąc na niedostatecznym ukrwieniu serca. sprzedaż gotowych spółek

Więcej…

Walka z żylakami

Gdy zauważysz żylaki u siebie to udaj się do lekarza by przeprowadził on dokładne badania. Kolejnym badaniem jest badanie o nazwie duplex-doppler, Nauka pływania dla niemowląt Poznań . Jest to nowoczesne, bardzo precyzyjne badanie USG.

Więcej…

Płuca palacza

Płuca palaczy są w tragicznym stanie, nie docierają do nich zwykle żadne argumenty na temat rzucenia palenia, bronię się tym jak to ktoś palił i żył 100 lat. Wytwarza się wtedy też nadmiar śluzu i zwężenie oskrzeli, sytuacja ta prowadzi do niewydolności oddechowej, . .

Więcej…

Nieszczelny pęcherz

Może on szczególnie dotknąć psychiki chorej kobiety, pogarszając, jakość życia. Jeżeli planujesz zakup sprzętu do ćwiczeń, to zobacz na siłownie zewnętrzneLekarze wyróżnili kilka typów nie trzymania moczu, z czego najczęściej mamy do czynienia z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Więcej…

Nie daj się grypie

Jeśli już dopadnie cię ta choroba to musisz postarać się by nie doszło do groźnych powikłań.

Więcej…