Choroba ta to inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi. Jest to dosyć częste, przewlekłe, obejmujące wszystkie sfery życia zaburzenie psychiczne. Dotyka ono od 3-7% dzieci. W naszym kraju najczęściej choroba ta diagnozowana jest niedostatecznie i zbyt późno. Rodzaj objawów oraz ich nasilenie jakie występują u dziecka mogą być zmienne. Często zmieniają się wraz z wiekiem dziecka, a często się też mówi ze ile dzieci tyle postaci zaburzenia.

ADHD dzielimy na trzy podtypy. Pierwszym jest podtyp mieszany gdzie występują objawy ze wszystkich trzech grup. Kolejny to tzw. Podtyp z nasiloną impulsywnością i nadruchliwością. I ostatni podętym z izolowanymi deficytami uwagi. Tu największym problemem są zaburzenia koncentracji. Dziecko nie może się skupić na dłuższy czas, nie umie planować działań, ma kłopoty ze złożonym poleceniem, popełnia dużo błędów z nieuwagi. Choroba ta znacząco upośledza funkcjonowanie dziecka. Objawy te uniemożliwiają sukces edukacyjny dziecka. ADHD trwa latami aż do dorosłości, jednak szacuje się że ok. 4% dorosłych ma rozpoznane ADHD. Jeśli choroba nie została rozpoznana i nie została leczona to może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, chorób cywilizacyjnych w dorosłości, ukończenia nauki na dość niskim poziomie, mogą wykształcić się zachowania agresywne, depresja, zaburzenia lękowe. Dodatkowo osoby mające w otoczeniu dziecko z ADHD często są narażone na silny stres i napięcie. Dlatego rodzice takiego dziecka potrzebują tak jak ono opieki i wsparcia. Samo rozpoznanie jest dość długie i złożone. Diagnozę stawiają różni specjaliści w kontakcie ze sobą. Niezwykle ważne są informacje jakie można uzyskać od nauczycieli i opiekunów dziecka. Szacuje się z e najwyżej połowa zdiagnozowanych otrzymuje dobrą pomoc i prawidłowe leczenie. Dziecko z tą chorobą wymaga specjalnego postępowania od najmłodszych lat. Jak wspomniałam wcześniej w terapii bierze udział nie tylko dziecko ale i jego opiekunowie. W leczeniu nadpobudliwości czyli ADHD leki znane do tej pory nie zastąpią innych sposobów oddziaływania mogą je tylko wspomóc. Jednak długa farmakoterapia jest dosyć skuteczną metodą. Stosuje się ją u dzieci u których poprawa metod wychowawczych nie przyniosła żadnych efektów. W ten sposób skutecznie redukuje się objawy i poprawia funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie, niestety tylko na czas przyjmowania leku.

Wieńcówka

Jest to choroba, która bardzo często występuje w naszym kraju, nieleczona doprowadza do śmierci. Polega ona najprościej mówiąc na niedostatecznym ukrwieniu serca.

Więcej…

Walka z żylakami

Gdy zauważysz żylaki u siebie to udaj się do lekarza by przeprowadził on dokładne badania. Kolejnym badaniem jest badanie o nazwie duplex-doppler, . Jest to nowoczesne, bardzo precyzyjne badanie USG.

Więcej…

Płuca palacza

Płuca palaczy są w tragicznym stanie, nie docierają do nich zwykle żadne argumenty na temat rzucenia palenia, bronię się tym jak to ktoś palił i żył 100 lat. Wytwarza się wtedy też nadmiar śluzu i zwężenie oskrzeli, sytuacja ta prowadzi do niewydolności oddechowej, . .

Więcej…

Nieszczelny pęcherz

Może on szczególnie dotknąć psychiki chorej kobiety, pogarszając, jakość życia. Lekarze wyróżnili kilka typów nie trzymania moczu, z czego najczęściej mamy do czynienia z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Więcej…

Nie daj się grypie

Jeśli już dopadnie cię ta choroba to musisz postarać się by nie doszło do groźnych powikłań.

Więcej…