Jedną z form czynnej opieki nad chorymi psychicznie są rodziny zastępcze. Jest to forma opieki organizowana przez rodziny zamieszkałe w pobliżu szpitala psychiatrycznego. Z takiej opieki mogą korzystać przewlekle chorzy, których stan nie wymaga już leczenia szpitalnego. Najczęściej są to pacjenci, którzy muszą egzystować samodzielnie z powodu braku rodzin obowiązanych do otoczenia ich opieką, albo nie mający stałego miejsca zamieszkania lub niezbędnych do życia środków.

Rodzina, która formalnie deklaruje opiekę nad chorym psychicznie, jest pod bezpośrednim nadzorem szpitala, musi wykazać się dużym zrozumieniem chorego psychicznie, istoty choroby, sytuacji socjalno-prawnej pacjenta oraz ludzkim, serdecznym do niego stosunkiem. Zasadniczym postulatem jest zatrudnianie chorych, zależnie od ich możliwości. Chorzy wykonują prace związane z prowadzeniem domowego gospodarstwa rolnego, uprawiają działki przyzagrodowe, pomagają w pracach rolnych, pasą bydło itp.; celem zatrudnienia j;st przygotowanie do normalnego, samodzielnego życia. Zrozumiale jest, że podstawo tym wymaganiem jest stworzenie właściwej atmosfery i zapewnienie dobrych warunków egzystencji. Opiekę nad pacjentami sprawuje lekarz szpitala i pielęgniarki, które systematycznie odwiedzają chorych i na bieżąco instruują rodziny zastępcze, jak mają postępować. Pielęgniarka, mając kontakt z chorymi, uzyskuje informacje na temat ich samopoczucia, zaadaptowania się w nowym środowisku, akceptacji opieki i wykonywanej pracy. Na ogół obydwie strony są zadowolone. Nową formą działalności terapeutycznej jest hospitalizacja domowa, którą stosuje się głównie u chorych z łagodnym przebiegiem psychozy oraz chorych psychotycznych, którzy wyrażają zgodę na proponowany program postępowania terapeutycznego przy równoczesnej akceptacji rodziny chorego. Do hospitalizacji domowej nie kwalifikują się chorzy w ostrym stanie psychotycznym, którzy zagrażają bezpośrednio sobie lub środowisku, chorzy z zaburzeniami osobowości, nerwicami oraz chorzy uzależnieni. Ta forma leczenia zyskuje sobie coraz więcej zwolenników zarówno wśród zespołu terapeutycznego, jak i samych chorych. Powoduje to niewątpliwie obciążenie przepełnionych szpitali psychiatrycznych, nie wyrywa chorego z jego rodziny i środowiska.

Wieńcówka

Jest to choroba, która bardzo często występuje w naszym kraju, nieleczona doprowadza do śmierci. Polega ona najprościej mówiąc na niedostatecznym ukrwieniu serca.

Więcej…

Walka z żylakami

Gdy zauważysz żylaki u siebie to udaj się do lekarza by przeprowadził on dokładne badania. Kolejnym badaniem jest badanie o nazwie duplex-doppler, . Jest to nowoczesne, bardzo precyzyjne badanie USG.

Więcej…

Płuca palacza

Płuca palaczy są w tragicznym stanie, nie docierają do nich zwykle żadne argumenty na temat rzucenia palenia, bronię się tym jak to ktoś palił i żył 100 lat. Wytwarza się wtedy też nadmiar śluzu i zwężenie oskrzeli, sytuacja ta prowadzi do niewydolności oddechowej, . .

Więcej…

Nieszczelny pęcherz

Może on szczególnie dotknąć psychiki chorej kobiety, pogarszając, jakość życia. Lekarze wyróżnili kilka typów nie trzymania moczu, z czego najczęściej mamy do czynienia z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Więcej…

Nie daj się grypie

Jeśli już dopadnie cię ta choroba to musisz postarać się by nie doszło do groźnych powikłań.

Więcej…